• admin
  • health news
  • Comments Off on กินเผ็ดแล้วคันหัว ไม่ใช่อาการแพ้ “พริก”

หมอผิวหนังชี้ “กินเผ็ดแล้วคันหัว” ไม่เกี่ยวกับการแพ้สารในพริก ระบุพริกจะกระตุ้นเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการร้อน เหงื่อออก เผยอาการแต่ละคนไม่เท่ากัน ด้านหมอโภชนาการชี้สาร “แคปไซซิน” ในพริก ช่วยเผาผลาญอาหารดี แต่อย่ากินเผ็ดจัด เสี่ยงรับพลังงานจากอาหารดับเผ็ดอื่นและได้รับโซเดียมสูง กรณีหลายคนรับประทานอาหารเผ็ดหรือมีพริกเป็นส่วนประกอบ แล้วเกิดอาการคันหนังศีรษะยุบยิบ เหงื่อออกมากผิดปกติ