• admin
  • news
  • Comments Off on สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน

Nadella และ Ventura พิสูจน์ให้เห็นว่าการเอาใจใส่ไม่ได้เป็นแฟชั่นที่ผ่านไปนั่นเป็นวิถีชีวิตที่คุณเป็นผู้นำทางธุรกิจต้องใช้ชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนของคุณให้มีชีวิตอยู่ การเอาใจใส่สามารถปฏิบัติได้หลายวิธีและสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้ ในโลกแห่งการก่อกวนซึ่งการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องปกติใหม่และปัญหาจะกลายเป็นเรื่องซับซ้อน

เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคำนึงถึงมุมที่ต่างกันของปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยการเอาใจใส่คุณอาจจะเกิดไฮบริดโซลูชันต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในองค์กรของคุณ แต่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณยินดีที่จะเปิดใจ เมื่อมีอำนาจมากพิสูจน์แล้วว่าการเอาใจใส่ถือคุณไม่ควรคว้าโอกาสที่และนำองค์กรของคุณในระดับใหม่ของความสำเร็จ อาร์นี่ย์ถวัลาศศรีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความสามารถและกรรมการผู้จัดการ บริษัท SEAC ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับผู้นำและผู้นำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้